KAN TAHLİLİ

Kan tahlili, genel olarak enjektör yardımıyla kol üzerindeki bir toplardamardan alınan kan numunesi üstünde gerçekleşen laboratuvar analizidir. Bazı farklı durumlarda ise kişilerin parmak ucundan ya da bir arter üzerinden kan örneği alınabilir.

Kan testi, farklı rahatsızlıkların tespiti için; ilaç etkinliği, mineral içeriği ve organ fonksiyonu vb. parametreler gibi biyokimyasal ve fizyolojik durumları belirlemek amacıyla yapılır. Ayrıca bu testler, ilaçların test edilmesi amacıyla da uygulanabilir.

Tam kan tahlili, diğer isimleriyle; CBC, Diferansiyel, Hemogram ve TKS olarak da bilinmektedir. Buna göre tam kan sayımı testi, enfeksiyon, anemi ve çok sayıda rahatsızlığın kontrolü amaçlı yaygın şekilde tarama testi olarak uygulanır.