Sağlık Raporları

Sağlık raporu; kişilerin beden ve akıl sağlıklarının belirli bir amacı gerçekleştirmelerine uygun olup olmadığının dair bir belgedir. Bu konuda yetkilendirilmiş olan doktorlar tarafından yapılan muayeneye göre sağlık raporları düzenlenir. Bireylerin genel sağlık durumunu gösteren bir belge olan sağlık raporu, hangi sebep için talep edildiğine bağlı olarak çeşitli kurum ya da kuruluşlardan, sağlık raporu ücreti ödenerek ya da ücretsiz olarak temin edilebilir.

Sağlık raporu hangi durumlarda gereklidir?

  • Ağır ve tehlikeli işlere giriş
  • İşe giriş
  • Ehliyet alımı ve değiştirme işlemleri
  • Üniversitelere kayıtları
  • Spor konuları
  • Memuriyet girişleri
  • Yurt kayıtları