Uzm. Dr. Özkan ALPTÜZÜN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü 0–16 ya da 0–18 yaş arası bebek, çocuk ve gençlere hizmet vermektedir. Bölümün öncelikli amacı tetkik, teşhis, tedavidir. Bunlara ek olarak da koruyucu sağlık hizmeti vermektir. Bu bölümdeki hastalar bebeklik, çocukluk ve ergenlik döneminde olanlar şeklinde gruplandırılmaktadır. Halk arasında bebek doktorlarıyla çocuk doktorları ayrıymış gibi bir düşünce yaygın olsa da aslında böyle değildir. Çocuklar 18 yaşına kadar büyüme evresinde olduğundan pediatristler 18 yaşına kadar olan tüm hastaları kabul etmekte, sağlık sorunlarıyla ilgilenmektedir.